Joana

Dr. Joanna Klopotowska

Joanna Klopotowska is werkzaam als assistent-professor en ziekenhuisapotheker (niet praktiserend) bij de afdeling Klinische Informatiekunde van Amsterdam UMC. Haar onderzoekslijn, PharmacoInformatics, richt zich op het optimaliseren van farmacotherapie uitkomsten door middel van medische informatica. Met dit doel past ze diverse strategieën toe, waaronder geautomatiseerde beslissingsondersteunende systemen, machine learning en digitale instrumenten voor audit en feedback, om zorgprofessionals te ondersteunen bij veilige en effectieve inzet van geneesmiddelen. Ze besteedt speciale aandacht aan patiënten met multimorbiditeit en daardoor polyfarmacie. Deze patiënten, die vaak worden opgenomen op de intensive care, worden meestal uitgesloten van klinische trials, wat resulteert in beperkte kennis over de effecten en bijwerkingen van complexe combinaties van geneesmiddelen. Door gegevens uit Elektronische Patiëntendossiers te hergebruiken voor onderzoek, tracht ze kennis lacunes over farmacotherapie te dichten voor deze kwetsbare en groeiende patiëntengroep.